Welkom bij Westerweelde

WPC groep is een groep samenwerkende praktijken voor (ortho)Pedagogiek, Gz-psychologie Kind & Jeugd, Speltherapie en Dyslexiezorg.

Kernwaarden van onze praktijk zijn:

– Laagdrempelig en professioneel Wij proberen wetenschap, creativiteit en persoonlijk contact optimaal met elkaar te verbinden. Dat betekent dat we in een natuurlijke omgeving, zonder strakke protocollen, hoogwaardige kwaliteit willen bieden. Uiteraard hebben we alle benodigde diploma’s, keurmerken en protocollen in huis die ons vakmanschap vereist. Met vertrouwen in ons eigen vakmanschap en dat van ouders, scholen en andere partners werken we zo goed mogelijk samen aan de meest haalbare oplossingen.

– Liever Pedagogisch dan PsychiatrischDe laatste jaren wordt steeds meer duidelijk hoe belangrijk in diagnostiek bij kinderen de afweging ‘stoornis’ of ‘risico’ of ‘blokkade’ is. Wij kiezen steeds vaker voor het beschrijvend verklaren van de ontstane ontwikkelingsstagnatie, dan het diagnosticeren van een ‘stoornis’ als adhd, autisme. Dat brengt oplossingen dichterbij en voorkomt onnodige ‘ziekte -‘ dan wel ‘probleem-‘ dan wel ‘gekte-‘ gevoelens. Wel zien we veel ontwikkelingsblokkades samenhangen met typische vormen van neuropsychologische informatieverwerking, die op hun beurt weer samenhang vertonen met genoemde stoornissen. We beschrijven dan hoe met het juiste begrip en de juiste aanpak de ontwikkeling weer op gang kan komen en blijven.Wij hebben contracten in Groningen en Drenthe voor vergoede zorg. Dit begint vaak met een verwijzing van de huisarts, school of CJG/wijkteam. Daarnaast kunt u er voor kiezen om ons in te schakelen op particuliere basis, dan betaalt u zelf en is geen verwijzing nodig.

Benieuwd naar onze mensen: klik op ‘Team’