Groepsaccommodatie Westerweelde  —>  Disclaimer

Aansprakelijkheid

De inhoud van de website westerweelde.nl is met de grootste zorg samengesteld. De ervaring heeft echter geleerd dat - ondanks de betrachte zorgvuldigheid -  het kan voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat. Groepsaccommodatie Westerweelde is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van, of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.

 Contact Info

Westerweelde Groepsaccommodatie
Rens en Karin Stokvis
Roelagerweg 4, 9561 TR Ter Apel
t. (0599) 32 44 41
e. info@westerweelde.nl